NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

  BASKETBOL FEDERASİYASI

Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol Federasiyasının sədri: Əliyev Mahir Nəriman oğlu

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol Federasiyasının sədr müavini: Məmmədov Ənvər Məmməd oğlu